Shrnutí nultého ročníku SABL 2011

13.04.2011 20:06

 

Vážení přátelé,

v sobotu 9. dubna jsme na slavnostním vyhlášení pořadí uzavřeli zkušební ročník SABL. Všem, kteří přišli bych chtěl poděkovat za to, že jsme společně a důstojně zakončili naši soutěž. Dovolte abych se stručně za tímto ročníkem ohlédl.

Úplně první podnět k založení badmintonové ligy dal nynější místostarosta lelekovského sokola Zbyněk Lecián. Ten se zkušenostmi z již zavedené volejbalové ligy mě při náhodných setkáních neustále pobízel k vytvoření podobného projektu v badmintonu. Musím přiznat, že jsem tomuto tlaku dlouho odolával, ale soutěživost a možnost porovnat badmintonové schopnosti s jinými mě neustále podporovalo tuto ideu zrealizovat.

         Reálnější podobou tohoto projektu se zaobírám po účasti na turnaji v Čebíně, v říjnu minulého roku, kde poznávám, že dobrý amaterský badminton se hraje i jinde v blízkém okolí. Také perfektně zvládnutá organizace od místních nadšenců mě přesvědčuje o tom, že vznik dlouhodobější soutěže by neměl být problém. To se potvrzuje tím, že v polovině listopadu při přátelském utkání smíšených družstev mezi Lelekoviceni a Čebínem se manažeři obou týmů domlouvají na konkrétních krocích. V co nejkratším čase byli kontaktováni zástupci Sokola Česká, Sokola Moravské Kninice, Sokola Kuřim a sportovního oddílu Smartlife Řečkovice, kteří s návrhem souhlasí a 2. prosince 2010 v pizzerii La bocca v Kuřimi pokládají pomyslný „základní kámen“ k vytvoření amatérské badmintonové ligy, jejíž základním mottem je soutěživost a srovnání badmintonové hry amatérských a hlavně neregistrovaných hráčů. V tento den byl také ustanoven výbor soutěže ve složení Pavel Vrbacký, Jana Jakubcová, Bronislav Melichar, Tomáš Vorba a Ladislav Pleskač. Vznikl hrací řád a pravidla, kterými se soutěž řídila po celou dobu. I když jednání nebyla vždy jednotná a jednoduchá a každý přišel s nějakým názorem, vždy nám šlo o společnou věc a proto mohl vzniknout troufám si říct unikátní projekt, který nám můžou leckde závidět. Není bez zajímavosti, že tuto vyjímečnou událost posvětil svou přítomností pan Ladislav Vorel, vedoucí extraligového týmu Veselý Jehnice. Ještě týž večer vznikají internetové stránky, které informovaly o veškerém dění. O vytvoření a následnou aktualizaci se zasloužili Bronislav Melichar a Roman Veselý, za což jim patří nesporný dík.

         V průběhu prosince zjišťujeme, že o soutěž přestal mít zájem tým z Řečkovic a odstoupil. Pro zachování stejného počtu účastníků je účast v SABL nabídnuta Sokolu Lomnička, které ji přijimá. Také výbor se rozšířil o vedoucího tohoto týmu Aleše Hnízdila.

         V polovině prosince se výbor schází podruhé v restauraci Čebínka v Čebíně, kde řeší poslední sporné body hracího řádu, schvaluje soupisky družstev, určuje termíny soutěžních kol a nakonec celou soutěž losuje. Po velkých přípravávh o očekávání se v polovině ledna odehrálo první kolo soutěže. O zápasy je velký zájem z řad hráčů, fanoušků, ale hlavně od vedoucích týmů, kteří špionáží na zápasech střádají plány a taktiku na další kola. V jednotlivých utkáních je vidět napětí, nervozita, emoce, radost z vítěztví, ale i smutek z prohry. Všechno, co si organizátoři od soutěže slibovali.

         Již po dvou odehraných kolech se ukázalo, kdo má vyrovnaný tým a tudíž kdo bude patřit k aspirantům na celkové vítězství. Ale i ostatní v každém utkání bojovali a chtěli překvapit. I když se to vždy nepodařilo, myslím, že všichni nasbírali cenné zkušenosti.

         Závěrečná kola se odehrála v březnu a jak vše dopadlo již všichni víme. Vítězům co nejsrdečněji gratuluji, ale ostatním chci poděkovat za příkladnou bojovnost a popularizaci badmintonu.

         Nemůžu nezmínit, že tato soutěž seznámila mnoho lidí. To se také odrazilo na účasti a zvýšení kvality na turnaji pořádaných oddíly tohoto regionu. Ať už to bylo v říjnu a v prosinci v Čebíně, v lednu v Lelekovicích a Kuřimi, nebo bude v dubnu v Moravských Kninicích a v České.

         V sobotu 9. dubna jsme uzavřeli zkušební nebo také nultý ročník sokolské amatérské ligy. Ale již na poslední výborové schůzi se řešila budoucnost dalšího ročníku. S potěšením Vám mohu oznámit, že všichni přítomní se shodli na dalším pokračování, ba co víc i na možném navýšení počtu účastníků i zápasů v delším časovém období.

         Co říci závěrem? Musím bohužel konstatovat, že první může být jenom jedno mužstvo, ale SABL tvoříme my všichni dohromady.

Pavel Vrbacký – předseda SABL