Pravidla:

 

Pravidla zápasů SABL smíšených družstev badmintonu pro 7.ročník 2017-2018

 

 1. Hraje se podle pravidel ČBaS (platná od 1.června 2006) ver.4-1, pokud není níže uvedeno jinak.

 

 1. Soutěžní utkání družstev se hraje na 8 zápasů dle soutěžního řádu ČBaS. Pořadí zápasů dle zápisu z utkání. Pořadí jednotlivých zápasů je možné po dohodě vedoucích družstev změnit. Pokud se hráč zapsaný v soupisce nedostaví k odehrání svého zápasu do 15minut, co protihráč nastoupil na kurt k rozcvičení, a vedoucí družstev se nedomluví jinak, bude jeho zápas kontumován ve prospěch hráče, který na kurt nastoupil.

 

 1. Hráče do zápisu o utkání oba vedoucí družstev vyplní společně. Každý vedoucí družstev si přinese složení týmu k utkání na samostatném listu. Následně toto složení bude přepsáno do zápisu o utkání. Zápis o utkání se vyhotoví ve dvou provedeních. Domácí i hosté obdrží po jednom zápisu. Vedoucí domácího celku je povinen telefonicky (formou SMS) ihned po utkání sdělit výsledek a do tří dnů zaslat potvrzený zápis správci web stránek (email: r.vesely@volny.cz).

 

 1. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do 21 bodů a hráč, který vyhrál výměnu, vždy získává bod. Za stavu 20–20 se pokračuje ve hře, dokud jeden z hráčů nezíská 2 body po sobě, ovšem pokud skóre dosáhne stavu 28–28, vítězí hráč, který dosáhne 29 bodu. Za celkové vítězství v zápase v poměru  8:0, 7:1, 6:2 nebo 5:3  obdrží tým 3 body do celkové tabulky SABL. V případě, že zápas skončí remízou 4:4, obdrží každý tým po 1 bodu. Pro získání druhého rozhodujícího bodu se postupuje následovně :                                                                        

              - součet vyhraných setů

                               - součet vyhraných míčů

                               - dodatečné utkání ve smíšené čtyřhře

             

 1. Jeden hráč/hráčka může v rámci jednoho soutěžního utkání odehrát maximálně dva zápasy (neplatí v případě dodatečného utkání). Neobsazené zápasy některým družstvem jsou kontumovány ve prospěch soupeře.

 

 1. Soutěž SABL (ročník 2017/2018) mohou hrát neregistrovaní i registrovaní hráči. Dále mohou hrát hráči, kteří registrovaní byli, hráli maximálně V.ligu, přičemž poslední soutěžní utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2017. Registrovaní hráči mohou hrát maximálně městskou soutěž a byli uvedeni na soupisce družstva hrající SABL v některém z předchozích ročníků. Tito hráči budou označeni v soupisce družstva písmenem R. V jednotlivém soutěžním utkání může být do zápisu za jedno družstvo zapsán maximálně jeden takto označený hráč.

 

 1. Zápasy SABL se hrají výhradně s míči zn. Yonex Mavic 350-modrý pruh. Tyto v dostatečném množství a kvalitě zajišťuje domácí družstvo. V případě, že se zápasy budou hrát na více kurtech,musí každý kurt být opatřen řádným počitadlem stavu zápasu. Toto počitadlo obsluhuje hlavní rozhodčí.

 

 1. Pro každý zápas je povinností domácího družstva zajistit 1x hlavního a 1x čárového rozhodčího. Druhého čárového rozhodčího dosazuje hostující družstvo. Čároví rozhodčí (1 domácí+1 host) sedí u protilehlých rohů a hlídají základní a kolmou postranní čáru. Rozhodující slovo má hlavní rozhodčí!!!

 

 1. Protesty, připomínky a veškeré sporné okamžiky jsou oprávněni řešit pouze určení vedoucí obou družstev.

 

 1. Tyto pravidla, termíny pro jednotlivé zápasy a soupisky jednotlivých týmů si vedoucí družstev odsouhlasí na výborové schůzi a následně budou umístěny na oficiálních stránkách SABL. Ty budou k dispozici při každém zápase a budou směrodatné v případě řešení možných sporů. Veškeré změny v soupiskách jednotlivých týmů jsou možné v termínu po ukončení posledního kola podzimní části, do začátku prvního kola jarní části. Každé družstvo může udělat tuto změnu pouze jedenkrát.

 

 1. Vedoucí domácího družstva je povinen upřesnit vedoucímu hostujícího družstva přesný termín (datum a čas) vzájemného soutěžního zápasu a to minimálně 5 dnů před stanoveným termínem zápasu. Případná změna termínu vzájemného zápasu musí být odsouhlasena oběma stranami. Zároveň takto přeložený zápas musí být odehrán v nejkratším možném termínu, nejpozději do 31. 12. 2017 (podzimní část) respektive do 30. 3. 2018 (jarní část). Pokud se vedoucí družstev nedomluví, platí původně stanovený termín. O přeložení zápasu a důvodu jeho přeložení bude neprodleně informován předseda SABL a správce web stránek.

 

 1. V případě, že se vedoucí mužstva nebude moci zápasu zúčastnit, povinnost přebírá zástupce uvedený na soupisce svého týmu. Tato změna se zapíše do zápisu z utkání.

 

 1. Aktuální ročník SABL se hraje systémem každý s každým dvoukolově.  První kolo proběhne od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, druhé kolo s výměnou pořadatelství domácích zápasů proběhne od 1. 1. 2018 do 30. 3. 2018. Celkovým vítězem SABL se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v tabulce lepší rozdíl zápasů, setů, míčů. Vítězné družstvo SABL obdrží putovní pohár.

 

Tato pravidla byla schválena výborem SABL na výborové schůzi dne 1.10.2017 a jsou platná od 1.10.2017 do 30.4.2018