Zprávy z výboru

V úterý 1. 10. 2015 se konala výborová schůze SABL.

Účast: P. Vrbacký (Lelekovice), R. Veselý (Kuřim), A. Hnízdil (Předklášteří), P. Pleskač (Mor. Knínice), P. Stránský (Řečkovice), J. Vrbková (Věžná),

P. Elzner (Sešlost)

 • Na ní byl ustanoven výbor SABL pro V. Ročník:
  • Sokol Kuřim                                  - Roman Veselý – správce internetových sítí     
  • Sokol Mor. Knínice                        - Patrik Pleskač
  • Orel Řečkovice                              - Pavel Stránský
  • BK M-Sport Předklášteří                 - Aleš Hnízdil
  • BK Věžná                                      - Jana Vrbková
  • Sešlost                                          - Aleš Kyselák
 • Po dohodě výboru nebyla obsazena funkce předsedy výboru.
 • Oddíl Sokol Čebín a BC Lelekovice se letošního ročníku nezúčastní.
 • Poté proběhlo navržení a odsouhlasení jednotlivých bodů pravidel, kterými se soutěž bude řídit. Pravidla vycházejí ze základů loňského ročníku. Opět bylo apelováno na vedoucí jednotlivých oddílů, aby pro požadavek na přeložení zápasu, měli opravdu vážné důvody!!!
 • Byly schváleny termíny hracích kol pro podzimní část:
  • I. kolo                  -              17.10 - 18.10
  • II. kolo                  -              31.10 - 1.11
  • III. kolo                 -              14.11 – 15.11
  • IV. kolo                 -              28.11 – 29.11
  • V. kolo                  -             12.12 – 13.12
 • Bylo provedeno losování čísel jednotlivých oddílů
  • 1 -          Sokol Kuřim
  • 2 -          BK Sešlost
  • 3 -          BK M-SPORT Předklášteří
  • 4 -          BK Věžná
  • 5 -          Sokol Mor. Knínice
  • 6 -          Orel Řečkovice
 • Výbor uložil všem vedoucím, aby řádně vyplnili soupisky dle instrukcí a do 9. října je elektronicky zaslali správci I. S. (následně budou uvedeny na stránkách).
 • Hrací termíny jednotlivých družstev
  • Sokol Mor. Knínice                     -   pondělí 18:00 / Sokolovna Mor. Knínice
  • BK M-Sport Předklášteří             -   neděle 18:00 / BH M-SPORT Předklášteří
  • Orel Řečkovice                           -   neděle 15:00 / Orlovna Řečkovice
  • BK Věžná                                  -   neděle 15:00 / Věžná 85
  • Sokol Kuřim                               -   sobota 13:00 / Sokolovna Kuřim
  • BC Sešlost                                 -  neděle 15:00 / Sokolovna Čebín

Sepsal:

Roman Veselý

 

Výborová schůze 30.10.2014 - Doplnění hracích termínů

 • Hrací termíny jednotlivých družstev
  • Kuřim                               Sobota 13:00
  • Věžná                              Neděle 14:00
  • Řečkovice                        Neděle 15:00   
  • Čebín                               Neděle 15:00    
  • Předklášteří                      Neděle 18:00
  • Sešlsot                            Neděle 18:00
  • Mor. Knínice                     Pondělí 18:00

Výborová schůze 30.10.2014

Účast: P. Vrbacký (Lelekovice), R. Veselý (Kuřim), A. Hnízdil (Předklášteří), P. Pleskač (Mor. Knínice), P. Stránský (Řečkovice), J. Vrbková (Věžná), P. Rohlínek (Čebín), J. Slavíček (Sešlost)

 • Na ní byl ustanoven výbor SABL pro IV. Ročník a následně zvolen předseda:
  • Pavel Vrbacký – předseda SABL
  • Sokol Čebín – Petr Rohlínek
  • Sokol Kuřim – Roman Veselý – správce internetových stránek       
  • Sokol Mor. Knínice – Patrik Pleskač   
  • Orel Řečkovice – Pavel Stránský
  • BK M-Sport Předklášteří – Aleš Hnízdil
  • BK Věžná – Jana Vrbková
  • BC Sešlost - Aleš Kyselák
 • Oddíl BK Lelekovice se letošního ročníku nezúčastní.
 • Poté proběhlo navržení a odsouhlasení jednotlivých bodů pravidel, kterými se soutěž bude řídit. Pravidla vycházejí ze základů loňského ročníku, pouze v bodě 6., a byly odsouhlaseny změny:
 •   Pravidlo č. 6:

Soutěž SABL (ročník 2014/2015) mohou hrát neregistrovaní i registrovaní hráči. Dále mohou hrát hráči, kteří registrovaní byli, hráli maximálně V.ligu, přičemž poslední soutěžní utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2014, Registrovaní hráči mohou hrát maximálně městskou soutěž a byli uvedeni na soupisce družstva hrající SABL v některém z předchozích ročníků. Tito hráči budou označeni v soupisce družstva písmenem R. V jednotlivém soutěžním utkání může být do zápisu za jedno družstvo zapsán maximálně jeden takto označený hráč.

 • Byly schváleny termíny hracích kol pro podzimní část:
  • I. kolo                   11. – 12. 10. 2013
  • II. kolo                  25. – 26. 10. 2013
  • III. kolo                 08. – 09. 11. 2013
  • IV. kolo                22. – 23. 11. 2013
  • V. kolo                 29. – 30. 11. 2013
  • VI. kolo                13. – 14. 12. 2013
  • VII. kolo               20. – 21. 12. 2013¨

 

 • Bylo provedeno losování čísel jednotlivých oddílů
  • 1 -          Orel Řečkovice
  • 2 -          BC Sešlost
  • 3 -          Sokol Čebín
  • 4 -          --------
  • 5 -          Sokol Kuřim
  • 6 -          BK Věžná
  • 7 -          BK M-Sport Předklášteří
  • 8 -          Sokol Mor. Knínice

 

 • Výbor uložil všem vedoucím, aby řádně vyplnili soupisky dle instrukcí a do 7. října je elektronicky zaslali správci I. S. (následně budou uvedeny na stránkách).
 • Hrací termíny jednotlivých družstev - budou následně uvedeny z vyplněných soupisek
  • Mor. Knínice                    
  • Předklášteří                     
  • Řečkovice                       
  • Sešlost                   
  • Čebín                              
  • Věžná                             
  • Kuřim                               Sobota 13:00

 

 • V letošním ročníku bdue více dbáno na dodržování pravidel, hlavně u podání. Byl dohodnut postup při reklamaci špatného podání.

 

Sepsal:

Roman Veselý

Výborová schůze 17.9.2013

Účast: P. Vrbacký (Lelekovice), R. Veselý (Kuřim), J. Dobrovolný (Předklášteří), L. Pleskač (Mor. Knínice), P. Stránský (Řečkovice), J. Vrbková (Věžná), P. Rohlínek (Čebín)

 • Na ní byl ustanoven výbor SABL pro III. Ročník a následně zvolen předseda:
  • BC Lelekovice – Pavel Vrbacký – předseda SABL
  • Sokol Čebín – Petr Rohlínek
  • Sokol Kuřim – Roman Veselý – správce internetových stránek       
  • Sokol Mor. Knínice – Ladislav Pleskač   
  • Orel Řečkovice – Pavel Stránský
  • Sokol Lomnička – Aleš Hnízdil
  • BC Věžná – Jana Vrbková
 • Oddíl Sokol Česká se letošního ročníku nezúčastní.
 • Poté proběhlo navržení a odsouhlasení jednotlivých bodů pravidel, kterými se soutěž bude řídit. Pravidla vycházejí ze základů loňského ročníku, pouze v bodě 6., 11. a byly odsouhlaseny změny:
 •   Pravidlo č. 6:

Soutěž SABL (ročník 2013/2014) mohou hrát neregistrovaní i registrovaní hráči. Dále mohou hrát hráči, kteří registrovaní byli, hráli maximálně městskou soutěž, přičemž poslední soutěžní utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2013, nebo hráli maximálně krajskou soutěž, přičemž poslední soutěžní utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2008. Registrovaní hráči mohou hrát maximálně městskou soutěž a byli uvedeni na soupisce družstva hrající SABL v některém z předchozích ročníků. Tito hráči budou označeni v soupisce družstva písmenem R. V jednotlivém soutěžním utkání může být do zápisu za jedno družstvo zapsán maximálně jeden takto označený hráč.

 • Pravidlo č. 11:

Vedoucí domácího družstva je povinen upřesnit vedoucímu hostujícího družstva přesný termín (datum a čas) vzájemného soutěžního zápasu a to minimálně 5 dnů před stanoveným termínem zápasu. Případná změna termínu vzájemného zápasu musí být odsouhlasena oběma stranami. Zároveň takto přeložený zápas musí být odehrán v nejkratším možném termínu, nejpozději do 31. 12. 2013 (podzimní část) respektive do 30. 4. 2014 (jarní část). Pokud se vedoucí družstev nedomluví, platí původně stanovený termín. O přeložení zápasu a důvodu jeho přeložení bude neprodleně informován předseda SABL a správce web stránek.

 • Byly schváleny termíny hracích kol pro podzimní část:
  • I. kolo                   05. – 06. 10. 2013
  • II. kolo                  19. – 20. 10. 2013
  • III. kolo                 02. – 03. 11. 2013
  • IV. kolo                09. – 10. 11. 2013
  • V. kolo                 23. – 24. 11. 2013
  • VI. kolo                07. – 08. 12. 2013
  • VII. kolo               14. – 15. 12. 2013¨

 

 • Bylo provedeno losování čísel jednotlivých oddílů
  • 1 -          Mor. Knínice
  • 2 -          Předklášteří
  • 3 -          Řečkovice
  • 4 -          Lelekovice
  • 5 -          Čebín
  • 6 -          -------
  • 7 -          Věžná
  • 8 -          Kuřim

 

 • Výbor uložil všem vedoucím, aby řádně vyplnili soupisky dle instrukcí a do 30. září je elektronicky zaslali správci I. S. (následně budou uvedeny na stránkách).

 

 • Hrací termíny jednotlivých družstev
  • Mor. Knínice                     Pondělí 18:00
  • Předklášteří                      Neděle 18:00
  • Řečkovice                         Neděle 15:00
  • Lelekovice                        Neděle 10:00 (YONEX Arena Jehnice)
  • Čebín                               bude upřesněno
  • Věžná                              Neděle 14:00
  • Kuřim                               Sobota 10:00

 

 • Opětovně bylo debatováno překládání zápasů. Je nutné k žádosti o přeložení přistupovat jen v krajním případě. Jasným důvodem je obsazení domácího hřiště jinou akcí. V žádném případě by nemělo docházet k překládání zápasů z důvodu absence některého hráče ze soupisky. Je nutné přihlédnout také k veliké obsazenosti hracích prostor a často velmi složitému hledání náhradního termínu jednak z pohledu hracího prostoru, ale i nutnosti nové dohody s týmem. Byla také navržena myšlenka finančního postihu za žádost o přeložení. Toto nebylo zatím stanoveno, ale budeme se k tomuto tématu vracet po vyhodnocení důvodů přeložených zápasů.

 

 

Sepsal:

Roman Veselý

Výborová schůze 12.3.2013

Účast: P. Vrbacký (Lelekovice), R. Veselý (Kuřim), A. Hnízdil
(Předklášteří), L. Pleskač (Mor. Knínice), P. Stránský (Řečkovice)
Omluveni: J. Vrbková (Věžná), A. Kyselák (Česká)
Neúčast: P. Rohlínek (Čebín)

1.
Výbor zhodnotil končící II. ročník SABL 2012/2013. Kladně konstatoval
sehrání všech zápasů v rámci celého ročníku a tím potvrdil jeho
regulérnost. Za méně uspokojivé označil větší počet nesehraných zápasů
ve stanovených termínech. Zápasy se odkládaly z důvodu absence
nejlepších hráčů v mužstvu.
Proběhla také diskuse o regulérnosti všech hracích hal. Z důvodu
finanční náročnosti (vysoký nájem jednotné haly, zvýšené cestovné) se
výbor shodl v pokračování využívání domácích prostor.

2.
Byla schválena organizace slavnostního vyhlášení pořadí, které bylo
stanoveno na sobotu 13. dubna 2013 v 18.00hod v restauraci Mor.
Knínicích. Výbor odsouhlasil, že budou odměněni poháry první tři
družstva a první tři nejužitečnější hráči a hráčky. K určení pořadí
jednotlivců bylo schváleno pravidlo: výhra ve dvouhře 1bod, výhra ve
čtyřhře 0,5bodu (výsledky dodá po skončení soutěže Roman Veselý). Od
20.00hod je plánovaná volná zábava s oldies párty. Finanční rozpočet na
jedno družstvo byl odsouhlasen na max. částku 400Kč za družstvo (bude
vybírán 13.4.)

3.
K propagaci soutěže SABL byl odsouhlasen článek o vzniku a historii. Ten
bude poskytnut redakci měsíčníku Kuřimsko a Tišnovsko. Plánované vydání
zprávy je duben 2013.

4.
Předseda SABL přednesl svou rezignaci. Kvůli žádnému návrhu na tento
post a malé účasti členů výboru zůstal tento bod nevyřešen.

Výborová schůze 18.9.2012

Zápis z výborové schůze SABL konané 18. září 2012

Účast: Petr Rohlínek, Jana Vrbková, Aleš Hnízdil, Pavel Stránský, Pavel Vrbacký, Aleš Kyselák, Roman Veselý, Ladislav Pleskač

Mimo výbor: Rostislav Valíček, Miroslav Randuch

Byly prodiskutovány a s konečnou platností odsouhlaseny body pravidel č. 6, 10, 11 a 13 pro II. ročník 2012/2013.

Pravidlo č. 6:

Soutěž SABL (ročník 2012/2013) mohou hrát neregistrovaní i registrovaní hráči. Dále mohou hrát hráči, kteří registrovaní byli, hráli maximálně městskou soutěž, přičemž poslední mistrovské utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2012, nebo hráli maximálně krajskou soutěž, přičemž poslední mistrovské utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2007.

Registrovaní hráči mohou hrát maximálně městskou soutěž a byli uvedeni na soupisce družstva hrající SABL v ročníku 2011/2012. Tito hráči budou označeni v soupisce družstva písmenem R.

V jednotlivém soutěžním utkání může být do zápisu za jedno družstvo zapsán maximálně jeden takto označený hráč.

 

Pravidlo č. 10:

Tyto pravidla, termíny pro jednotlivé zápasy a soupisky jednotlivých týmů si vedoucí družstev odsouhlasí na výborové schůzi a následně budou umístěny na oficiálních stránkách SABL. Ty budou k dispozici při každém zápase a budou směrodatné v případě řešení možných sporů. Veškeré změny v soupiskách jednotlivých týmů jsou možné v termínu po ukončení posledního kola podzimní části, do začátku prvního kola jarní části. Každé družstvo může udělat tuto změnu pouze jedenkrát.

 

Pravidlo č. 11:

Vedoucí domácího družstva je povinen upřesnit vedoucímu hostujícího družstva přesný termín (datum a čas) vzájemného soutěžního zápasu a to minimálně 5 dnů před stanoveným termínem zápasu. Případná změna termínu vzájemného zápasu musí být odsouhlasena oběma stranami. Zároveň takto přeložený zápas musí být odehrán nejpozději do 31. 12. 2012 (podzimní část) respektive do 30. 4. 2013 (jarní část). Pokud se vedoucí družstev nedomluví, platí původně stanovený termín.

 

Pravidlo č. 13:

Druhý ročník SABL se hraje systémem každý s každým dvoukolově.  První kolo proběhne

od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012, druhé kolo s výměnou pořadatelství domácích zápasů proběhne

od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013. Celkovým vítězem SABL se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v tabulce lepší rozdíl zápasů, setů, míčů. Vítězné družstvo SABL obdrží putovní pohár.

 

Všechny ostatní pravidla viz odkaz „Pravidla“. Platnost pravidel do 30. 4. 2013.

 

Byly odsouhlaseny soupisky jednotlivých družstev pro podzimní část viz odkaz „Soupisky“.

 

Na závěr byly schváleny termíny hracích kol a soutěž byla rozlosována. Vylosovaná čísla jednotlivých družstev:  1. Česká, 2. Moravské Knínice, 3. Lelekovice, 4. Řečkovice, 5. Lomnička, 6. Kuřim, 7. Věžná, 8. Čebín.

Dle Bergerových tabulek vzešli soupeři v jednotlivých kolech. Viz odkaz „rozpis utkání“.

Výborová schůze 4.9.2012

V úterý 4. 9. 2012 se konala výborová schůze SABL. Na ní byl ustanoven výbor SABL pro II. Ročník a následně zvolen předseda:

BC Lelekovice – Pavel Vrbacký – předseda SABL

Sokol Čebín – Petr Rohlínek

Sokol Kuřim – Roman Veselý – správce internetových sítí

Sokol Mor. Knínice – Ladislav Pleskač

Sokol Česká – nestanoven z důvodu neúčasti

Orel Řečkovice – Pavel Stránský

Sokol Lomnička – Aleš Hnízdil

BC Věžná – Jana Vrbková

 

Poté proběhlo navržení a odsouhlasení jednotlivých bodů pravidel, kterými se soutěž bude řídit. Pravidla vycházejí ze základů loňského ročníku, pouze v bodě 6., 11., a 13. byly odsouhlaseny změny.

 

Pravidlo č. 6:

Soutěž SABL (ročník 2012/2013) mohou hrát neregistrovaní i registrovaní hráči. Dále mohou hrát hráči, kteří registrovaní byli, hráli maximálně městskou soutěž, přičemž poslední mistrovské utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2012, nebo hráli maximálně krajskou soutěž, přičemž poslední mistrovské utkání v této soutěži odehráli do 1. 10. 2007.

Registrovaní hráči mohou hrát maximálně městskou soutěž a byli uvedeni na soupisce družstva hrající SABL v ročníku 2011/2012. Tito hráči budou označeni v soupisce družstva písmenem R.

V jednotlivém utkání může být do zápisu zapsán maximálně jeden takto označený hráč.

 

Pravidlo č. 11:

Vedoucí domácího družstva je povinen upřesnit vedoucímu hostujícího družstva přesný termín (datum a čas) vzájemného soutěžního zápasu a to minimálně 5 dnů před stanoveným termínem zápasu. Případná změna termínu vzájemného zápasu musí být odsouhlasena oběma stranami. Zároveň takto přeložený zápas musí být odehrán nejpozději do .. (termín bude upřesněn 18. 9. 2012). Pokud se vedoucí družstev nedomluví, platí původně stanovený termín.

 

Pravidlo č. 13:

Bude upřesněno 18. 9. 2012

 

Dále byly předběžně schváleny termíny hracích kol pro podzimní část:

I. kolo                       06. – 07. 10. 2012

II. kolo                      20. – 21. 10. 2012

III. kolo                      03. – 04. 11. 2012

IV. kolo                     10. – 11. 11. 2012

V. kolo                      24. – 25. 11. 2012

VI. kolo                     01. – 02. 12. 2012

VII. kolo                    15. – 16. 12. 2012

 

Další výborová schůze se bude konat v úterý 18. září 2012 v 19hod v Čebíně. Členové výboru přinesou ke schválení zodpovědně vyplněné soupisky družstev. Definitivně budou odsouhlaseny pravidla a termíny hracích kol. Na závěr proběhne losování soutěže.