Zápis ze schůze výboru SABL ze dne 12.9.2011

20.09.2011 18:53

V pondělí 12.9.2011 se konala další výborová schůze SABL za účasti vedoucích družstev nebo jejich zástupců. Na začátku se opět otevřela diskuze ke spornému bodu č.6 schváleného soutěžního řádu. Po předložení dvou návrhů, z nichž první připouštěl ke stratu v soutěži pouze neregistrované hráče a druhý umožňoval start i registrovaným (s určitými podmínkami). Výbor schválil většinou hlasů návrh, který povoluje hrát soutěž i registrovaným. Přesné znění viz. Pravidla soutěže bod č.6. Výbor dále projednal a schválil vstup osmého účastníka do soutěže, kterým je BC Věžná. Tím pádem byl doplněn výbor SABL, který má pro I.ročník (2011/2012) tuto konečnou podobu:

- PŘEDSEDA :            Pavel Vrbacký (BC Lelekovice)

  Členové:                    Tomáš Vorba (Sokol Česká)

                                  Jana Jakubcová (Sokol Čebín)

                                  Aleš Hnízdil (Sokol Lomnička)

                                  Ladislav Pleskač (Sokol Mor.Knínice)

                                  Roman Veselý (Sokol Kuřim)

                                  Pavel Stránský (Orel Řečkovice)

          Jana Vrbková (BC Věžná)

Po ustanovení výboru bylo odsouhlaseno pravidlo o získání většiny při schvalování nových návrhů. Při rovnosti hlasů platí rozhodnutí, které podloží předseda výboru.

Následně byly schváleny soupisky všech družstev, které se zúčastní I. ročníku SABL (2011-2012). Poté si z putovního poháru, určeného pro vítěze, jednotlivá družstva (dle pořadí z „0“ ročníku) vylosovala čísla, která rozhodla o sestavení dvojic v jednotlivých sedmi kolech (viz rozlosování a termíny zápasů).

Pavel Vrbacký - předseda SABL